Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Verhalen over leven in armoede maken indruk

In het nieuws: Een mooi verslag van de bijeenkomst in Coevorden van gisteren, naar aanleiding van Wereldarmoededag. Donderdag is een soortgelijke bijeenkomst in Groningen. De leden van een kerngroep van vier ervaringsdeskundigen hielden de bijeenkomst ‘Sterke verhalen – diepe dialogen’ met als doel de aandacht voor ervaringsverhalen over armoede te vergroten en te versterken. Tijdens

Gemeente Emmen en bewindvoerders sluiten convenant voor aanpak op maat

De gemeente Emmen en vier bewindvoerders in de regio hebben op woensdag 21 september 2022 het convenant Emmense aanpak bewindvoering ondertekend. Hiermee willen zij inwoners die een beroep doen op bewindvoering beter helpen met een aanpak op maat.   Lees het artikel Gemeente Emmen en bewindvoerders sluiten convenant voor aanpak op maat van 24 september 2022

Vermogensongelijkheid in de Veenkoloniën

Wanneer de kloof tussen arm en rijk toeneemt, neemt vertrouwen in de politiek, de rechtstaat en elkaar af en nemen maatschappelijke kosten toe. Een belangrijke oorzaak voor de steeds groter wordende ongelijkheid zijn vermogens en de kansen die daarbij horen. In een feitenblad vergelijken we de vermogensverdeling in de Veenkoloniën met de rest van Nederland.