Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
Moedige Dialoog

Moedige Dialoog.

Moedige Dialoog Drenthe

Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in heel Nederland. We bouwen netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken. We leggen met elkaar een fundament voor een duurzaam ecosysteem als basis voor programma’s en instrumenten om maximaal impact te realiseren. Dit met focus op educatie, preventie en vroegsignalering. We zorgen dat diverse organisaties elkaar vinden vanuit hun lokale betrokkenheid en motivatie om de eigen regio vitaal te maken. Dat vraagt moed en dialoog.

Armoede gaat over overleven, over ’s nachts wakker liggen in plaats van slapen. Heel veel organisaties en initiatieven zetten zich in onze regio in om hier wat aan te doen. Dat is nodig, want het probleem is groot en hardnekkig. Wat ook nodig is, is dialoog, uitwisseling en samenwerking tussen de partijen die actief zijn op dit terrein. Tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en kennispartners. We hebben elkaar nodig om sociale en financiële fitheid voor iedere bewoner in Drenthe te bereiken. Samen moeten we zorgen dat óverleven weer léven wordt. Moedige Dialoog Drenthe verbindt organisaties en maakt initiatieven zichtbaar zodat zij elkaar kunnen vinden, kunnen inspireren en kennis kunnen delen.

infographic Moedige Dialoog

Direct naar

De overige projecten bekijken? Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.