Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
meergeneratie familie

Generatiearmoede .

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) doet in samenwerking met partners in de Alliantie van Kracht onderzoek naar het fenomeen generatiearmoede in de Drentse en Groninger Veenkoloniën.

Bij generatiearmoede is in één familie bij meerdere opeenvolgende generaties sprake van uitsluiting, op financieel, sociaal of ander gebied. In de Veenkoloniën komt generatiearmoede relatief vaak voor, maar het probleem speelt ook in Drentse gemeenten buiten de Veenkoloniën. Het doorbreken van generatiearmoede wordt gezien als een taai vraagstuk is en vraagt om een lange adem. Het onderzoek van de RuG levert kennis en inzichten die professionals en gemeenten kunnen helpen generatiearmoede terug te dringen (zie link naar het Feitenblad Generatiearmoede). Daarnaast wordt er momenteel hard gewerkt aan het ontwikkelen van een Dynamische Leeromgeving die professionals en gemeenten training en scholing gaat bieden in de aanpak van generatiearmoede.

Links en publicaties over generatiearmoede

Feitenblad Generatiearmoede – Wat werkt?, RuG en CMO STAMM

Kennisclips generatiearmoede, RuG

Projecten en organisaties in Drenthe die zich richten op generatiearmoede

Alliantie van Kracht

Gezinscoaches generatiearmoede, Aanpak generatiearmoede in Coevorden en Emmen met inzet van gezinscoaches

Ben je betrokken bij, of ken je, een project in Drenthe dat zich richt op generatiearmoede? Mail dan naar info@armoededrenthe.nl om in onze projectenbank te komen.