Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Alliantie van Kracht.

logo AvK

In het Veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Het netwerk Alliantie van Kracht gaat samen met de bewoners van de regio deze uitdaging aan. Samen werken om intergenerationele armoede in de Veenkoloniën te doorbreken, dat is waar de Alliantie van Kracht zich voor inzet. Ieders inzet is hard nodig om armoede in de Veenkoloniën terug te dringen. Het netwerk bestaat uit organisaties in de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg, gemeenten en kennisinstellingen. Samen willen zij een beweging op gang brengen om armoede in de Veenkoloniën, op zowel de korte als de lange termijn, structureel en fundamenteel te bestrijden.

Kansen ontwikkelen

Het doel is om gezinnen in armoede adequaat te ondersteunen en met hen kansen te ontwikkelen. We richten ons op de houding, vaardigheden en feitelijk gedrag van mensen, maar proberen ook nadrukkelijk het structurele perspectief van armoede te beïnvloeden. Samen gaan wij op zoek naar wat werkt.

Ervaringskennis fundament

De ervaring van de mensen die in armoede leven vormt een belangrijk aangrijpingspunt in de versterking van de aanpak. Mensen die in armoede leven kunnen beter dan wie ook de impact van maatregelen op hun situatie verwoorden. Zij worden dan ook op verschillende manieren betrokken.

Onderzoek, leerkringen en nieuwe aanpakken

Om meer zicht te krijgen op onderliggende mechanismen bij intergenerationele armoede, loopt een grootschalig onderzoek naar overerfbare armoede in de Drents-Groningse Veenkoloniën. De RUG doet verdiepend onderzoek onder leiding van professor Haartsen. De provincies Drenthe en Groningen financieren dit meerjarig onderzoek. Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe monitoren trends en ontwikkelingen rondom armoede. Daarnaast zetten de netwerkpartners in op het beter benutten en versterken van de kracht en het talent van medewerkers van die organisaties, die dagelijks betrokken zijn bij de intergenerationele armoede van hun cliënten in de Veenkoloniën.

Dynamische leeromgeving

De dynamische leeromgeving van de Alliantie van Kracht biedt je leerstof en activiteiten om kennis en vaardigheden te leren over wat werkt bij de aanpak van (intergenerationele) armoede en schulden. Want de één leert bij voorkeur door te ervaren in de praktijk, een tweede door theorie te bestuderen en een derde door een video of podcast tot zich te nemen.

(Wetenschappelijke) inzichten worden vertaald naar de alledaagse praktijk van de hulp- en dienstverleners. Zo ontwikkelen professionals en vrijwilligers in Groningen en Drenthe een meer gemeenschappelijk begrip en taal en een beter en vollediger handelingsperspectief, waardoor de lokale samenwerking effectiever wordt. En de doelgroep beter geholpen wordt.

Bekijk de menukaart van de Dynamische Leeromgeving voor onze visie op leren en voor meer informatie.

Nieuwsbrief

De Alliantie van Kracht houdt de partners en geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe vormen van de aanpak van armoede, onderzoek, leerkringen en ontmoetingen om meer grip te krijgen op het voorkomen, verminderen en verzachten van de gevolgen van overerfbare armoede in de Veenkoloniën.

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Meer informatie

Projectleider Saskia Duursma, s.duursma@cmostamm.nl/06 12 41 39 41.

Direct naar

De overige projecten bekijken? Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.