Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Aanpak armoede.

Armoedeproblematiek is complex. Het kent vele verschillende oorzaken en vormen. Daarnaast zijn de gevolgen zijn niet voor iedereen gelijk. De route uit armoede is dus voor iedereen verschillend. Wanneer hulp- en dienstverlening goed aansluiten op iemands persoonlijke situatie, wordt de geboden hulp vaker als helpend en prettig ervaren (zie het onderzoeksrapport ‘50 stemmen’ van Sociaal Planbureau Groningen). Daarom is het belangrijk om hulp- en dienstverlening zo in te richten dat effectief en betekenisvol maatwerk bieden mogelijk wordt. Hieronder geven we een overzicht van wat werkt in de aanpak van armoede. 

Movisie beschrijft in Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden (2020) welke werkzame elementen professionals kunnen inzetten om mensen te ondersteunen die te maken hebben met financiële problemen. Ze geeft inzicht in wat werkt bij de aanpak van armoedeproblematiek en schuldhulpverlening in de praktijk. Ook beschikbaar als infographic

Mobility Mentoring®

Langdurige stress die door armoede veroorzaakt wordt werkt voor veel mensen verlammend, wat het moeilijk maakt om verder te kijken dan de korte termijn. De realiteit van armoede is vooral gericht op overleven in plaats van werken naar een betere toekomst. Mobility Mentoring® is een aanpak gebaseerd op stresssensitief werken. Mobility Mentoring® stelt hulpverleners en gemeenten in staat om betekenisvol maatwerk te bieden en inwoners die armoede ervaren te ondersteunen op weg naar een betere toekomst.

Doorbraakmethode®

Een ander veel voorkomend knelpunt in het bieden van maatwerk is het ingewikkelde en daardoor ineffectieve systeem van wet- en regelgeving rondom armoede. De Doorbraakmethode® van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) geeft inzichten in hoe hulpverleners en gemeenten de ruimte binnen het bestaande systeem van wet- en regelgeving ten volste kunnen benutten om maatwerk te bieden. Het realiseren van doorbraken gaat buiten de gebaande paden om, maar blijft dus nog altijd binnen de wet.

Inzet van ervaringsdeskundigen

De laatste jaren wordt in Drenthe steeds meer gewerkt met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Deze ervaringsdeskundigen weten hoe het is om met armoede te leven en spelen een belangrijke rol in het overbruggen van de kloof tussen leef- en systeemwereld. In het Noorden zijn er twee partijen die ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede opleiden: Sterk uit Armoede en het Noorderpoort college (i.s.m. de Tintengroep). Meer informatie over samen werken met ervaringsdeskundigheid vind je op samenwerkenmetervaring.nl

Routeplanner CMO STAMM

CMO STAMM zet zich in voor een krachtige samenleving waarin iedereen meedoet. Alleen een integrale aanpak waar alle partijen samen voor staan, werkt. Daarom hebben we een routeplanner ontwikkeld met daarin vijf pijlers die van belang zijn bij een innovatieve aanpak van armoede en schulden. Download de Routeplanner Armoede & schulden.
Meer informatie: Maud Diemer en Saskia Duursma, adviseurs CMO STAMM

Nuttige links en publicaties over maatwerk

Impact van armoede en stress, ZonMw

Uit de duivelskring van armoede, Movisie (i.s.m. de Tintengroep)

Mobility Mentoring®, Economic Mobility Pathways (EMPath)

Artikel over stress-sensitieve dienstverlening, Zorg en Welzijn

Doorbraakmethode®, Instituut voor Publieke Waarden

Projecten en organisaties in Drenthe die zich richten op het bieden van maatwerk

Welzijnswerk Midden Drenthe: www.welzijnswerkmd.nl/zorg/maatwerk

 

Ben je betrokken bij, of ken je, een project in Drenthe dat zich richt op het bieden van maatwerk? Mail dan naar info@armoededrenthe.nl om in onze projectenbank te komen.