Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Kansrijk opgroeien.

Kansrijk Opgroeien – Voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede

In de gemeente Coevorden komt het voor dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ouders willen hun kinderen betere kansen geven, maar krijgen dat zonder hulp niet voor elkaar. ‘Kansrijk opgroeien’ is een programma om generatiearmoede te voorkomen en te doorbreken. Dat doen we samen met de ouders/verzorgers en hun kinderen. En met de organisaties die bewuster willen worden van de effecten van armoede en hun mogelijkheden om kinderen meer kansen te bieden.

Het programma heeft verschillende doelen. Deze richten zich op kinderen, jongeren en gezinnen in armoede en het verbeteren van hun situatie. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van de bewustwording op de impact van armoede en het versterken van de samenwerking tussen betrokken partners. Om deze doelen te bereiken heeft het programma meerdere projecten, zoals het inzetten van kansencoaches op scholen, het aanpakken van laaggeletterdheid en het versterken van vroegsignalering. Bekijk de DIN voor een volledig overzicht van de doelen en projecten binnen het programma.

Samen leren

Centraal in het programma staat het samen leren om verandering teweeg te brengen. Kansrijk Opgroeien wil:

  • leren van en met de inwoners;
  • leren van elkaar als organisaties;
  • leren van het proces van het programma.

Dit gebeurt in samenwerking met kennisinstellingen, zodat de kennis overdraagbaar wordt binnen en buiten de gemeente en betrokken partners.

Programma

Het programma loopt van 2020 tot en met 2024. Het richt zich eerst op de wijken Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp omdat in deze wijken de kans op leven in armoede relatief groot is. Op basis van de ervaring in deze wijken leren we voor de hele gemeente en de regio.

Bron: kansrijk-opgroeien.nl en programmaplan Kansrijk opgroeien

Direct naar

De overige projecten bekijken? Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.