Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
letters laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid.

In Drenthe is circa 11% van de volwassenen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en het werken met de computer. Er is steeds meer aandacht voor de rol die basisvaardigheden spelen in armoede en de zelfredzaamheid van inwoners. In Drenthe staat armoede en laaggeletterdheid daarom op de sociale agenda 2021-2023. Om elkaar beter te vinden en kennis te delen gebruikt het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe dit digitale kennisplatform Naar een geletterd Drenthe.  

In Drenthe zijn er rond de 110 bondgenoten die samen laaggeletterdheid in Drenthe voorkomen en verminderen door verbindingen te leggen. Zij werken samen in verschillende sectoren ten dienste van laaggeletterden. Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe is met de relevante partijen een netwerksamenwerking gestart. De bondgenoten hebben het ideaal de laagtaligheid in Drenthe sterk terug te dringen.