Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
header samenwerken met ervaringsdeskundige in het bedrijfsleven

Pilot in het bedrijfsleven.

De inzet van ervaringsdeskundigen in het bedrijfsleven is nog relatief onbekend. Veel bedrijven hebben te maken met werknemers die te maken hebben met de chronische gevolgen van geldzorgen en/of bij wie loonbeslag is belegd. Dit kan leiden tot:

  • grijs verzuim;
  • minder productief zijn;
  • gevoelig voor chantage, of risicovol gedrag;
  • overbelasting, omdat je veel extra uren gaat draaien om extra inkomen te genereren.

Het blijkt vaak moeilijk voor werkgevers om hierover in gesprek te gaan met hun medewerkers. Ervaringsdeskundigen kunnen die drempel verlagen vanuit de ervaring die zij zelf met armoede hebben. Het project Samenwerken met ervaring is daarom op zoek naar bedrijven die hier ervaring in op willen doen.

Een ervaringsdeskundige brengt, via Moedige Dialoog Drenthe, het thema onder de aandacht bij geïnteresseerde bedrijven en laat ze kennismaken met de toegevoegde waarde van de inzet van een ervaringsdeskundige.

Moedige Dialoog Drenthe is één van de samenwerkingspartners in het project ‘Samenwerken met ervaring’. De organisatie werkt samen met bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties om armoede en schulden aan te pakken. De focus ligt daarbij vooral op vroegsignalering en preventie. De netwerkorganisatie zorgt voor de link met het bedrijfsleven voor de inzet van ervaringswerkers.