Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
wonen

Pilot bij een woningcorporatie.

Pilot Woningcorporatie Lefier

Een dak boven je hoofd is een van onze belangrijkste levensbehoeftes. Toch lukt het niet iedereen even goed om de woonlasten die hiermee gemoeid zijn op tijd op te brengen. Woningcorporaties worden dan ook regelmatig geconfronteerd met huurders voor wie het niet mogelijk is om de huur op tijd te betalen. Deze betalingsachterstanden kunnen uiteenlopende oorzaken hebben. Het niet of te laat betalen van de huur is niet alleen een probleem voor de woningcorporatie. Ook voor de huurder zelf kan dit een stressvolle en ongewenste situatie zijn.

In deze pilot zetten we een ervaringsdeskundige in als verbinding tussen huurder en corporatie. De ervaringsdeskundige is iemand die de taal van de huurder spreekt en deze kan vertalen naar de taal van de woningcorporatie en omgekeerd. Zo stemmen we de leefwereld van de huurder af op de systeemwereld van de organisatie. Deze afstemming is gericht op begrip over en weer en het zoeken naar een manier om de huurbetalingen weer goed op de rit te krijgen.

Woningcorporatie Lefier doet in de gemeente Borger-Odoorn mee aan deze pilot. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente en welzijnsorganisatie Andes. Op deze manier wordt een integrale benadering gekozen en sluiten we aan bij de korte samenwerkingslijntjes die er zijn. Met elkaar volgen we hoe deze samenwerking verloopt en willen we leren van deze ervaring zodat we steeds beter gebruik kunnen maken van de expertise van ervaringsdeskundigheid.