Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Feitenblad Problematische schulden in de Veenkoloniën, RUG oktober 2020

22 oktober 2020

Armoede en schulden worden vaak in één adem genoemd. Armoede hoeft niet direct tot schulden te leiden, maar mensen met weinig inkomen raken gemakkelijker in de schulden. Gemeenten hebben de belangrijke taak om schuldhulpverlening aan te bieden. Lukt dat niet dan kunnen mensen een beroep doen op de Wet schuldsanering (Wsnp). Hiervan wordt in de Veenkoloniën veel gebruik gemaakt. Zo zitten 1 op de 139 volwassen inwoners van de Veenkoloniën in de wettelijke schuldsanering waar dit voor heel Nederland 1 op de 313 zijn. Met dit feitenblad wordt inzicht gegeven in de problematische schulden in de Veenkoloniën.

Bekijk het feitenblad Problematische schulden in de Veenkoloniën van de Rijksuniversiteit Groningen van oktober 2020

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.