Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Neem er kennis van, deel de inzichten met elkaar en gebruik elkaars expertise en mogelijkheden om samen armoede onder kinderen tegen te gaan.

Handreiking Omgaan met armoede op scholen (po en vo)

24 februari 2020

In februari 2020 werd de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen (po en vo) gelanceerd. Deze handreiking is bedoeld voor gebruik in de praktijk en kan vrij gebruikt worden op scholen. Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) schreven dit in opdracht van de ministeries SZW en OCW (programma gelijke kansen). Zij ontwikkelden dertien werkwijzen voor het omgaan met armoede op school in de categorieën Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren (SOS bij kinderarmoede) die ze baseren op expertmeetings en pilots met en goede praktijken van scholen in het hele land. 

Bekijk de Handreiking Omgaan met armoede op scholen (po en vo)

Het thema leeft op scholen, omdat leraren zien dat leerlingen in armoede ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling en weinig ruimte in hun hoofd hebben om tot leren te komen. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hoewel scholen armoede niet (alleen) kunnen oplossen, kunnen zij er wel aan bijdragen dat elke leerling wordt gezien, kan meedoen en toekomstkansen krijgt in een veilige en stimulerende leeromgeving. Bovendien kan de school waar mogelijk ook bijdragen aan een meer stabiele en ondersteunende leefwereld thuis en buiten school. Het vormgeven van een dergelijke inclusieve school vraagt niet alleen inzet van leraren, maar zeker ook van zorgprofessionals, gemeenten en externe organisaties.

Deze handreiking is bedoeld om scholen in het basis- en voortgezet onderwijs een denk- en werkkader te bieden voor het vormgeven van een passende en haalbare rol in het omgaan met armoede onder hun leerlingen.

Meer informatie:

Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam)

Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen)

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.