Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Preventie.

Preventie en vroegsignalering zijn steeds nadrukkelijker onderdeel van integrale schuldhulpverlening en armoedebestrijding.  Gemeenten en (keten)partners zien dat hier nog veel winst te behalen valt. Preventie en vroegsignalering kunnen op veel verschillende manieren vorm krijgen. Samenwerking tussen betrokken partijen is daarbij van groot belang. 

Schuldpreventie, wat is het?

Schulden leiden tot persoonlijke problemen en maatschappelijke kosten. Preventie is daarom belangrijk voor alle partijen die in aanraking komen met betalingsachterstanden. Preventie is het voorkomen dat er (in dit geval financiële) problemen ontstaan door van tevoren in actie te komen. Preventie kan echter ook worden ingezet om grotere financiële problemen of herhaling te voorkomen.

Alle partijen die in aanraking komen met mensen met betaalachterstanden kunnen bijdragen aan preventie. Denk aan: schuldhulpverleners, scholen, P&O’ers, corporaties, nutsbedrijven, financieel dienstverleners, wijkteams, etc. Omdat steeds meer inwoners in de problemen komen door schulden, groeit de behoefte aan preventieve interventies van gemeenten en andere betrokken organisaties. In ieder geval moet worden voorkomen dat kleine schulden in korte tijd sterk oplopen en problematisch worden.

Focus op preventie

Betrokken partijen staan met elkaar voor de taak om innovatieve aanpakken te ontwikkelen en toe te passen, gericht op preventie van armoede. Dat is beter voor de mensen omdat ze dan niet in zware professionele trajecten terechtkomen en beter voor gemeenten omdat de druk van de wettelijke taken en de daarmee gepaarde gaande financiën vermindert. Als daarbij de verbinding wordt gelegd met participatie, gezondheid en opleiding zullen de effecten breder en duurzamer zijn.

Ondersteunende rol

Bij het bestrijden van armoede is de gemeente één van de partijen. Samen met professionals en vrijwilligers van verschillende organisaties zetten gemeenten zich in tegen armoede. Gemeenten in de provincie Drenthe willen de komende jaren steeds meer een faciliterende en ondersteunende rol gaan spelen richting andere betrokkenen. Van burgers en maatschappelijke organisaties verwachten ze dat die vaker eigen kracht en samenkracht benutten.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maud Diemer