Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Bij kinderen die leven in armoede is thuis vaker sprake van emotionele en materiële achterstand. Buitenshuis is vaker sprake van onveiligheid, uitsluiting en problemen op school.

Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie

4 oktober 2019

Trendbureau Drenthe zette voor de Alliantie van Kracht data en onderzoeksresultaten over kinderen in armoede in onder meer de Veenkoloniën op een rij. Eén van zijn bevindingen was dat bijna de helft (47.9%) van de jonge eenoudergezinnen met minderjarige kinderen onder de lage inkomensgrens zit. Dat betekent dus simpelweg te weinig geld.

2.500 kinderen in armoede

Was er over de jaren 2014-2016 nog een daling te zien van kinderen die tenminste 1 jaar in gezinnen opgroeiden met een inkomen behorend tot de lage inkomensgrens, in 2017 nam dit aantal weer toe. Bekijk je de groep die vier jaar of langer tot de lage inkomensgrens behoort, dan blijft het aantal vrijwel stabiel. Maar we hebben het wel over zo’n 2.500 kinderen in deze regio. De meeste van hen wonen in de bovenste helft van de Veenkoloniën.

Lees meer in de Nieuwsflits Alliantie van Kracht – oktober 2019.

Meer informatie:

Erik Meij
onderzoeker
06 13 58 14 71
e.meij@trendbureaudrenthe.nl

Jessy Snip
Onderzoeker
06 460 814 44
j.snip@trendbureaudrenthe.nl

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.