Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Reactie van een ervaringsdeskundige: De dag zelf heb ik als enorm interessant en leerzaam ervaren. Nadat ons benadrukt was dat we niks verkeerd konden zeggen als we over onze ervaring vertelden, voelde ik mij ook wat meer gerustgesteld en heb ik toch actief deelgenomen aan de kringgesprekken. Het was fijn dat er serieus naar mijn bijdrage werd geluisterd en ik voelde mij echt gehoord.

Schuldensafari succesvol!

6 april 2018

Op 29 maart 2018 vond bij de Hanzehogeschool een drukbezochte schuldensafari plaats, waarin de deelnemers op zoek gingen naar nieuwe aanknopingspunten voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. Het perspectief van mensen met schulden was daarin leidend.

CMO STAMM had vier klantreizen uitgewerkt van alleenstaande mannen die noodgedwongen van de Voedselbank Groningen gebruik maken. Zij werden geselecteerd omdat dit een groeiende groep is, die in toenemende mate met schulden geconfronteerd wordt.

Ruim zestig deelnemers, een prachtig gemêleerd gezelschap van ervaringsdeskundigen, professionals, vrijwilligers, schuldeisers en ondernemers, werden meegenomen in de feiten en cijfers van het Sociaal Planbureau Groningen. Theatergroep De Speelruimte verbeeldde de  klantreizen op een indrukwekkende wijze. Het programma werd gedragen door alle aanwezigen.

Schuldhulpverlening

Bij het uiteengaan in groepen werd het accent gelegd op verbeterpunten in de schuldhulp:

  1. Een meer klantgerichte houding van hulpverleners en vrijwilligers
  2. Preventie
  3. 1-loketfunctie
  4. Ruimte in wet- en regelgeving

De zeven aanwezige ervaringsdeskundigen maakten de dialogen levendig en indringend.

Werksessies

De meest opvallende speerpunten uit de werksessies waren de thema’s preventie en nazorg. Ook op het thema proces zat veel energie. De overige besproken thema’s waren:

  • Samenwerken in het veld
  • Maatwerk
  • Inwoner centraal in opzet van proces
  • Goed geschoolde professionals / vrijwilligers
  • Onderwijs

Verdiepende sessie

Een volgende, meer verdiepende sessie, staat gepland voor eind mei.

Ook deel uitmaken van ons netwerk rondom armoede en schulden in Groningen en/of Drenthe? Mail Maud Diemer, adviseur / kwartiermaker voor landelijke programma’s Schouders Eronder en Moedige Dialoogm.diemer@cmostamm.nl.

Bron: CMO STAMM

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.