Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Stichting Armoedefonds.

Stichting Armoedefonds

Stichting Armoedefonds ondersteunt lokale organisaties die zich bezighouden met directe armoedebestrijding zoals de lokale/regionale stichtingen Leergeld en voedselbanken in Drenthe.

Zie: www.armoedefonds.nl