Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Pilot bij een gemeente.

Pilot Gemeente Noordenveld

Ervaringsdeskundige kunnen van grote meerwaarde zijn voor gemeenten bij zowel het vormgeven van beleid als bij de uitvoering ervan. Met deze pilot willen we de mogelijkheden van het inzetten van een ervaringsdeskundige bij de gemeente Noorderveld nader verkennen en inzichtelijk maken.

Gemeenten hebben een voorname rol in de aanpak van armoede middels het gemeentelijk armoedebeleid. Hier wordt op verschillende manieren vorm en inhoud aan gegeven. We zien echter regelmatig dat beleid en regels nog onvoldoende aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Dat kan anders.

Ervaringsdeskundigen kunnen een brug slaan tussen inwoners en hulpverleners door samen met een professional als tandem de mensen in armoede te ondersteunen en begeleiden. Zij kunnen met de gemeente meedenken over de (door)ontwikkeling van het beleid en laten zien wat de impact is van bepaalde regelingen op de doelgroep. Zij zetten hun ervaring in om beleid en regelgeving beter aan te sluiten op het dagelijkse realiteit van leven in armoede en de ondersteuning die daarbij nodig is.

In de gemeente Noordenveld werd tot nu toe nog niet met een ervaringsdeskundige gewerkt. Vanaf half september loopt ervaringsdeskundige Remon van der Veen mee met het jongerenwerk. Doel is om op een laagdrempelige manier met jongeren in contact te komen en te kijken in hoeverre hij iets voor ze kan betekenen.

Naast de koppeling met het jongerenwerk, gaat hij samenwerken met de Noordenveldwerkers, een soort sociaal team dat WMO hulpvragen van inwoners oppakt

Gezamenlijk zullen we volgen hoe de samenwerking gaat verlopen en wat het uiteindelijk oplevert.

Uiteraard wordt er vanuit ons project ondersteuning geboden om de samenwerking en inzet van de ervaringsdeskundige tot een succes te maken. Movisie monitort de voortgang van deze pilot.