Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
jongeren

Jongeren Perspectief Fonds Assen.

Gemeente Assen is als proef gestart met het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Hiermee wil de gemeente jongeren met problematische schulden weer toekomstperspectief geven door het opkopen van hun schulden. Het gaat hierbij om jongeren die niet binnen het reguliere schuldhulpverleningstraject passen en die problemen ervaren op meerdere leefgebieden die zij niet op eigen kracht kunnen oplossen. De pilot heeft tot doel om te kijken of dit instrument voor jongeren in Assen een geschikt aanvullend instrument is om schulden en armoede op te lossen en uiteindelijk te voorkomen. De pilot heeft een looptijd van 2 jaar, waarin 5- 10 jongeren kunnen deelnemen. 

Wethouder Jan Broekema: “Deze pilot is een onderdeel van ons plan “Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening”, dat de raad eind 2020 heeft vastgesteld. Met het JPF willen we jongeren, die door schulden in een uitzichtloze situatie zitten, zicht geven op een schuldenvrije toekomst. Met deze proef gaan we nuttige ervaring opdoen voor onze eigen maar ook voor andere gemeenten. En tegelijkertijd kunnen we al een eerste groep jongeren op de goede weg helpen.”

Jongeren Perspectief Fonds

Het landelijke JPF is een initiatief van Schuldenlab. Assen is één van de acht gemeenten die zijn aangesloten. De jongeren worden via samenwerkingspartners Vaart Welzijn, WPDA en GKB aangemeld om mee te doen. Daarbij is het uitgangspunt  dat de jongeren gemotiveerd zijn om aan het toekomstperspectief te werken. Het traject kent twee sporen. Het schuldentraject, waarin de schuld wordt overgenomen en opgelost, waardoor er rust en duidelijkheid ontstaat. En het traject om aan belemmeringen en obstakels op diverse leefgebieden te werken en ervoor te zorgen dat de jongere tools krijgt aangereikt. Het uiteindelijk doel is dat hij/zij na een periode van twee jaar voldoende toegerust is om zelfstandig op de ingeslagen weg verder te gaan.

Tegenprestatie jongere

Er wordt ook een tegenprestatie van de jongere verwacht, Welke tegenprestatie dat is, hangt af van de situatie en het perspectief van de betreffende jongere. De tegenprestatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het afmaken van een opleiding, het vinden van werk of een maatschappelijke stage. Als het inkomen van de jongere het toelaat wordt er ook maandelijks afgelost. Er is een fonds beschikbaar waaruit de kosten van het JPF worden voldaan. De eventuele aflossingen van de jongere vloeien ook weer terug naar dit fonds.

Bron: Assen start als proef met het Jongeren Perspectief Fonds, juli 2021