Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Nieuws over armoedebeleid en schuldhulpverlening

18 juni 2020

Op onze sites www.cmostamm.nl , www.armoedegroningen.nl , www.trendbureaudrenthe.nl en www.sociaalplanbureaugroningen.nl vind je ons laatste nieuws met betrekking tot armoedebeleid en schuldhulpverlening, onder andere over de invloed van corona op armoede en schulden in Groningen en Drenthe. Ook verwijzen wij naar relevante nieuwsartikelen van derden.

Nieuwsbrief Martijn Schut

Hieronder verwijzen we allereerst naar de nieuwsbrief van Martijn Schut. Martijn is zelfstandig adviseur en projectleider bij overheden en organisaties in het sociaal domein. Daarnaast doet hij onderzoek en schrijft hij adviezen en beleidsplannen. Martijn is bestuurslid bij ‘Van Schulden Naar Kansen’, het ’Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie’ en de ’Goede Gieren’.

De onderwerpen die in zijn laatste nieuwsbrief aan de orde komen:

 • Lees in Coronamaatregelen rond armoede en schulden welke landelijke maatregelen er zijn en wat gemeenten doen. Dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt. Suggesties zijn welkom!
 • Het aantal kinderen in armoede moet in 2030 gehalveerd zijn. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Eerste Kamer waarin ze haar ambities voor de aanpak van kinderarmoede verder concretiseert.
 • In een brief aan de Eerste Kamer bestempelt het kabinet het wetsvoorstel Wgs als spoedeisend: inwerkingtreding per 1-1-2021 blijft gewenst. CMO STAMM heeft een drietal webinars over de nieuwe wet gegeven. Heb je deze gemist? Het is mogelijk het webinar terug te kijken. Wil je er mee over weten?  Neem contact op met Dushenka van Kooten, 06 518 570 78, d.vankooten@cmostamm.nl of Maud Diemer, 06 460 782 22, m.diemer@cmostamm.nl.
 • Zoals het er nu naar uitziet zal (ook) de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet op 1 januari in werking treden. Staatssecretaris Van Ark voorziet echter dat nog niet alle gemeenten daar klaar voor zijn. Het wetsvoorstel om gemeenten adviesrecht te geven bij de procedure rond beschermingsbewind is naar de Tweede Kamer gestuurd en het voornemen is om het nog voor het zomerreces te behandelen. Verder is het wetsvoorstel Herziening beslag- en executierecht aangenomen door de Eerste Kamer en roept de NVI op tot versnelde invoering van de Wet kwaliteit incassodienstverlening.
 • Drinkwaterleveranciers en zes overheidsorganisaties gaan vanaf 1 juni respectievelijk 1 juli standaard akkoord met minnelijke voorstellen van schuldhulpverleners die zijn aangesloten bij de NVVK.
 • Er wordt gewerkt aan een landelijk convenant met water- en energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars over melding van achterstanden in het kader van vroegsignalering. Hoeveel meldingen kun je als gemeente verwachten? Hanteer als vuistregel: 85 meldingen per 10.000 inwoners per jaar extra. In juni 2020 werd vroegsignaleringshv.nl gelanceerd. Daar vind je alles wat je nodig hebt voor je vroeg eropaf aanpak.
 • De toolkit Blijf in verbinding met laaggeletterden van Schouders Eronder ondersteunt schuldhulpverleners in gesprekken met laaggeletterden. Bekijk ook de tekeningen en praatplaten van Bindkracht10 en Stadsring51.
 • De NVVK gaat vanaf 1 januari 2021 het Schuldenknooppunt landelijk uitrollen. Via dit knooppunt communiceren schuldeisers en schuldhulpverleners over schuldregeling. Inmiddels zijn de aansluittarieven voor gemeenten, schuldhulpverleningsorganisaties en schuldeisers bekend.
 • In de afgelopen twee jaar onderzochten zes gemeenten of een soepelere aanpak beter werkt om bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden. Dat deden zij binnen de kaders van de ‘Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet’ en vorige week verschenen de resultaten.
 • Dit voorjaar verscheen het boek Stress-sensitief werken in het sociaal domein.
 • Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening steeg vorig jaar met 3,4%. Maar de NVVK verwacht dit jaar een toename van minimaal 30% als gevolg van de coronacrisis.

Overig nieuws

Ook CMO STAMM verwacht een toename in aanmeldingen schuldhulpverlening. Binnenkort verschijnt in dat kader in onze algemene nieuwsbrief een artikel dat gaat over de ondersteuning die gemeenten kunnen bieden aan zzp ‘ers als het gaat om (dreigende) schuldenvorming.

Daarnaast wijzen we je op enkele aanstaande nieuwe wetten c.q. wetswijzigingen op het gebied van armoede en schulden. De uitgave Justitiële verkenningen aangaande de aanpak van schuldenproblematiek wordt 6 keer per jaar uitgegeven door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van justitie en veiligheid. In deze uitgave vind je interessante artikelen van onder andere Nadja Jungmann, André Moerman en Tamara Madern: zij beschrijven respectievelijk de onvrede over het schuldhulpstelsel, de gewenste en hoognodige beweging van eigen belang naar gezamenlijk belang als het gaat om de aanpak van schulden en de onbenutte kracht van schuldpreventie.

Het Nibud publiceerde de rapportage Coronacrisis: financiële gevolgen voor huishoudens.

Mis je informatie en/of wil je specifieke informatie over armoedebeleid en schuldhulpverlening met en via ons delen, laat het ons dan weten via Geerte Boven, 06 57 31 46 01, g.boven@cmostamm.nl.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.