Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
deelnemers training

Dynamische leeromgeving.

Meer kennis over armoede, preventie en vroegsignalering. Dat helpt om (overerfbare) armoede te voorkomen en te bestrijden.
Armoede raakt alle terreinen van het leven. Van gezondheid, stress, uitsluiting en schulden tot zelfvertrouwen, groei en eigen regie. Het is een vak apart om hierin het goede te doen.

De Dynamische leeromgeving draagt eraan bij dat professionals in Groningen en Drenthe uit verschillende sectoren een meer gemeenschappelijk begrip, taal en beter en vollediger handelingsperspectief ontwikkelen, waardoor de lokale samenwerking en leren effectiever wordt. En de doelgroep beter geholpen wordt.

De Dynamische leeromgeving sluit aan bij de verschillende leerstijlen en veelkleurigheid van functies van de deelnemers. En past bij de organisatiedoelen van de partners van de Alliantie van Kracht. Het aanbod van trainingen, lezingen en workshops is voor professionals en vrijwilligers die mensen in armoede/schulden helpen. Je kunt zowel de basisvaardigheden leren, signalen van armoede (h)erkennen, als ook via divers aanbod op een passende(re) manier hulp bieden.

Wil je als opleider/trainer/instituut ook een bijdrage leveren aan de Dynamische Leeromgeving? Stuur dan informatie over je workshops en/of trainingen aan m.diemer@cmostamm.nl. Maud Diemer neemt dan graag contact met je op.

Leergang intergenerationele armoede voor managers en bestuurders

Daarnaast bieden we managers en bestuurders een tweedaagse leergang aan om te leren wat echt nodig is. Een effectieve aanpak van overerfbare armoede vraagt namelijk meer dan alleen het trainen van professionals. Er is niet alleen gedegen kennis nodig, maar de organisaties moeten zelf ook aan de bak om de (nieuwe) kennis een plek te geven in hun beleid en praktijk.

Voor de ondersteuning van dat proces ontwikkelde CMO STAMM een leergang op maat voor alle bestuurders en/of teammanagers die daar een coördinerende rol in kunnen vervullen en verantwoordelijk zijn voor de implementatie in de eigen organisatie. Het overkoepelend thema is: wat gaan jullie doen om te zorgen dat de medewerkers in jullie organisatie mee kunnen veranderen?

“Wat gaan jullie doen om te zorgen dat de medewerkers in jullie organisatie mee kunnen veranderen?”