Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Podcast over Generatiearmoede in de Veenkoloniën

29 maart 2022

De week van 14-18 maart was tot de ‘Week van de Leefbaarheid en Brede Welvaart’ gedoopt in het provinciehuis Groningen. De hele week waren er activiteiten rondom het thema, georganiseerd door het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid in samenwerking met Sociaal Planbureau Groningen. Er is een korte serie podcasts gemaakt over verschillende thema’s die te maken hebben met brede welvaart. Eén daarvan gaat over armoede.

De postcast gaat in het bijzonder over generatiearmoede. Want helaas, in onze provincie leven naar verhouding meer mensen onder de lage inkomensgrens dan in de rest van Nederland. In 2019 waren dat meer dan 26.000 huishouden, 10,2% van het totale aantal huishoudens in onze provincie. In Nederland was dat 7,7%. Een behoorlijk verschil.

Armoedeproblematiek speelt vaak van generatie op generatie binnen één familie. Het doorbreken van generatiearmoede wordt gezien als een taai vraagstuk en vraagt om een lange adem. Daarom voert de Rijksuniversiteit Groningen sinds 2017 een langlopend onderzoek uit naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. Dit onderzoek wordt door de provincie Groningen en de provincie Drenthe gefinancierd.

  • Luister de podcast over generatiearmoede terug waarin gedeputeerde Tjeerd van Dekken in gesprek gaat met Johan Brongers, directeur Tintengroep en onderzoeker Erik Meij van Sociaal Planbureau Groningen, recent gepromoveerd op dit thema.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.