Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Samenwerken.

Samenwerken

Samenwerken is een vak, ook op het thema Armoede. Een vak waar je als organisatie – juist nu – het verschil mee maakt. Want we staan in deze tijd voor grote uitdagingen. Hoe maken we de dienstverlening beter? Hoe zorgen we ervoor dat we bewoners meer betrekken bij beslissingen over hun leefomgeving? Echt iets bereiken begint met goed samenwerken. En wat ons betreft is dat vooral ook: doen.

Mix van theorie, filmpjes en voorbeelden

De online opleiding Samenwerken is een prikkelende mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden en praktische oefeningen. We stellen vragen die je aan het denken zetten. Je ontvangt werkplaten die je direct in de praktijk kan toepassen. Je kunt persoonlijke testen maken. Deze opleiding biedt alles wat je nodig hebt om je het vak van samenwerken eigen te maken. De online opleiding bestaat uit vier modules, die los van elkaar zijn te bestellen.

Niveau: MBO/HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: online
Kosten: aan deze training/opleiding zijn kosten verbonden

Voor wie

Deze online opleiding is zeer succesvol. Al veel professionals gingen je voor. Mensen van gemeenten, Rijksdiensten, zorg- en onderwijsinstellingen, provincies, bedrijven.

Resultaat

  • 1. Werken op het grensvlak: Steeds meer mensen werken op het grensvlak van hun eigen organisatie en het netwerk van betrokken partijen en personen. De eerste online cursus gaat over dit grensvlak: wat vraagt samenwerken van jouw organisatie en van jouw als professional? Ben jij zelf bijvoorbeeld ook een ‘grenswerker’ en wat zijn de talenten die je daarvoor nodig hebt?
  • 2. Drie grondvormen van Samenwerken: Samenwerken kan op verschillende manieren. In deze module maak je kennis met de drie vormen van samenwerken die wij onderscheiden - met elk hun eigen sterke kanten en valkuilen? Waaraan herken je deze samenwerkingsvormen en wat vraagt het van jouw organisatie als je in de ene of de andere samenwerkingsvorm werkt? En kun je ertussen switchen?
  • 3. Jouw persoonlijke handtekening: Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen karakter en daarmee ook een eigen persoonlijke stijl van handelen. In deze module kom je achter jouw eigen stijl in samenwerken en wat daarvan de kwaliteiten en valkuilen zijn. Deze training helpt je jouw stijl effectiever in te zetten en de stijl van anderen te herkennen.
  • 4. Tweebenig leren spelen: Samenwerken op het grensvlak is spannend, want juist op dat grensvlak worden verschillen tussen organisaties en mensen voelbaar. Verschillen in belangen, stijlen, culturen en taal. In deze module maak je kennis met het concept van tweebenigheid en leer je om te gaan met de spanningsvelden die je op het grensvlak tegenkomt. Je vergroot daarmee je handelingsrepertoire om deze spanningsvelden productief te maken.