Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Levens op de rand/Lives on edge, dagelijks leven in armoede onder druk door sociaal-ruimtelijke ingrepen.

Levens op de rand/Lives on edge, dagelijks leven in armoede onder druk door sociaal-ruimtelijke ingrepen

Sociaal-ruimtelijke ongelijkheid ondermijnt het perspectief op een betere toekomst voor mensen die armoede ervaren. Toenemende sociaal-ruimtelijke ongelijkheid in de Westerse wereld is daarom een zorgwekkende trend. Hoewel oorzaken hiervan verweven zijn met wereldwijde economische ontwikkelingen, worden de polariserende gevolgen vooral gevoeld in de context van het dagelijks leven in steden, dorpen, buurten en straten.

Het proefschrift ‘Levens op de rand’ van Erik Meij heeft als doel om dagelijkse ervaringen van armoede, tegen een achtergrond van toenemende sociaal-ruimtelijke ongelijkheid, beter te begrijpen. Gebaseerd op drie etnografische casestudies in de stad Groningen, de stad Calgary (Canada) en de plattelandsregio de Groninger Veenkoloniën portretteert Meij de dagelijkse levens van mensen in armoede. Speciale aandacht gaat uit naar de invloed van sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen op het dagelijks leven in deze gebieden. Uit de casestudies blijkt dat deelnemers ervaren dat hun dagelijkse levens onder druk worden gezet door sociaal-ruimtelijke ingrepen in hun leefomgeving. Een belangrijke oorzaak hiervoor blijkt de volhardende focus in sociaal-ruimtelijk beleid op leefbaarheid en sociaaleconomische aantrekkelijkheid, waarin uitingen van armoede geen plaats hebben. Als gevolg hiervan balanceren de levens van mensen in armoede steeds meer op de rand.

Niveau: HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: gratis

Voor wie

Professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en overige belangstellenden in het thema overerfbare armoede.

Resultaat

  • Beter begrip waarom de armoede interventies niet altijd succesvol zijn, ondanks alle goede bedoelingen.