Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Leer coalities bouwen.

Leer coalities bouwen

Taaie maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen. Hierdoor werken steeds meer mensen op het grensvlak tussen organisaties. TwynstraGudde onderscheidt drie grondvormen van samenwerken: de zogenaamde coalitievormen. Elke coalitie heeft andere karakteristieken, werkwijzen en rollen. We laten zien dat de meer traditionele, regisserende rollen niet verdwijnen en bespreken de worsteling die het soms is om dit te combineren met een partnerende of meer faciliterende rol.

Voor aanvang krijg je de mogelijkheid om alvast online kennis te maken met de belangrijkste concepten van samenwerken. De online training Leren Samen Werken link naar nummer 7  is een efficiënte manier van leren waarmee je in de eigen vertrouwde omgeving kunt leren wanneer het jou uitkomt. Je kunt filmpjes bekijken, oefeningen doen en korte toelichtingen en artikelen doornemen rondom de verschillende vormen en rollen in samenwerking.

In deze vierdaagse opleiding leer je coalities herkennen, bouwen en evalueren en krijg je inzicht in jouw eigen gedrag en handelen en de effectiviteit ervan. Wij nemen je mee in de positie van de ‘Grenswerker’, het ‘Spectrum van Coalitievorming’, de ‘Signaturen voor Samenwerking’ en ‘Tweebenigheid’ en bieden een praktisch toepasbaar handelingsrepertoire om aan het werk te gaan. We bouwen veel ruimte in om als deelnemers ook van elkaar te leren.

Niveau: HBO/WO
Duur: langer dan 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn kosten verbonden

Voor wie

Deze training op academisch niveau is voor iedereen die zich netwerkleider mag noemen; zoals bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, professionals, alliantiemanagers, managers strategie & innovatie, transitie- en relatiemanagers.

Resultaat

  • Inzicht in hoe je succesvol werkt op het grensvlak van organisaties.
  • Een meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities.
  • Bewustwording van jouw eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken.
  • Soepel schakelen tussen coalities en rollen als tweebenige speler.
  • Uitbreiding van je eigen handelingsrepertoire aan de hand van actuele casussen uit jouw eigen praktijk.
  • Kennismaken met deelnemers uit andere samenwerkingspraktijken.
  • Een brede set aan interventies voor het verbeteren van samenwerking.