Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Hoe voer je een vroegsignaleringsgesprek.

Hoe voer je een vroegsignaleringsgesprek

Voor de meeste mensen met serieuze geldzorgen is het een hele stap om hulp te vragen. Schaamte, onbekendheid en angst voor afwijzing maken dat mensen niet snel over financiele zorgen beginnen. In deze training leer je hoe je een gesprek opent met iemand bij wie je financiële problemen vermoedt en/of van wie u vooraf niet weet of diegene het er met u over wil hebben. Het doel van dit gesprek is om te verkennen wat er speelt en als mensen hulp nodig hebben om die aan te bieden. 

Onderwerpen die centraal staan zijn:

 • Verkenning van veelvoorkomende reacties op een vroegsignaleringsgesprek en verklaring van wat daar onder ligt
 • Verkenning van de doelen van vroegsignalering
 • Leren wat ijsbrekers zijn om het gesprek te openen
 • Wat maakt iemand ontvankelijk om naar een ander te luisteren?
 • Hoe zorg je ervoor dat je in een gesprek de ander ruimte geeft (zodat hij of zij zich niet onder druk gezet voelt)?
 • Leren welke verschillende fasen van motivatie er zijn
 • Leren waarom het belangrijk is om vanaf het eerste moment in te schatten in welke fase iemand zit
 • Omgaan met weerstand
 • Welke opties u hebt als iemand het probleem nog niet/onvoldoende ziet
 • Omgaan met teleurstellende ervaringen uit het verleden

Accredidatiepunten:

 • KIWA 6060
 • Registerplein op aanvraag
 • WSNP 400
 • NBPB 400
Niveau: MBO/HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn kosten verbonden

Voor wie

Iedereen die probeert om een gesprek over schulden aan te gaan en die u wilt verwijzen naar schuldhulpverlening. Medewerkers van:

 • Schuldhulpverlening
 • Wijkteams
 • Woningcorporaties
 • Werkgevers in gesprek met werknemers
 • Medische professionals: artsen, POH-ers, fysiotherapeuten
 • Arbeidsdeskundigen, jobcoaches
 • Jeugdhulpverlening
 • Reclassering